Adatkezelési tájékoztató

Ökoplant Kft-vel kapcsolatban lévő partnerek (vevők, szállítók)
számára


Adatkezelő: Ökoplant Kft.
Postacímünk: 9463 Sopronhorpács, Fő utca 70.
Telephelyünk: Egyházasfalu 028/1 hrsz.
Honlapunk: www.okoplant.hu
E-mail címünk: okoplant@okoplant.hu
Telefonszámunk: +36/30-927-4000
Adószámunk: 10349117-2-08
Tárhely szolgáltatónk: Feki Webstudio Kft.

Ez úton tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól. Tekintetbe véve az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (“Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy “GDPR”), az információs önrendelkezési jogról szóló rendelkezéseit.
Vásárlóinktól, szállítóinktól és dolgozóinktól kizárólag olyan személyes adatokat kérünk el, ami a számviteli törvények, adótörvények és más pénzügyi tárgyú jogszabályok engednek.
Vásárlóinktól a következő adatokat kérjük el a vásárlás, kiszállítás lebonyolítása érdekében: Név, cím, telefonszám, e-mail cím, számlázási adatok, szállítási cím, adószám.

Alapelveink, amiket követünk adatkezelésünk során:

A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük, jelenlegi és jövőbeni üzleti tranzakciókhoz, az ügyfélkapcsolat fenntartásához és belső elemzéséhez használjuk, illetve üzleti kapcsolatunk fenntartása miatt.
A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
Az Ön önkéntes hozzájárulása alapján a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
Az Ön személyes adatait megfelelő intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől, illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Partnereink jogai és jogorvoslati lehetőségei:

Ön az adatkezelésről tájékoztatást kérhet, kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését, tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését, valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével), bíróság előtt jogorvoslattal élhet, a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).
Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
2018. május 25.